HIZLI PROTOTİPLEME

Hızlı prototipleme sistemleri (.stl uzantılı) 3D CAD data kullanarak farklı metotlarla plastik model üretir. Sistemler kendi içinde farklı kriterle kıyaslanabilir. Temel kıyaslama kriterleri ölçü hassasiyeti, tekrarlanabilirlik, çözünürlük, yüzey kalitesi ve fonksiyonelliktir.

Özellikle Ar-Ge çalışmalarında ölçü hassasiyeti büyük önem taşımaktadır. Tasarlanan parçaların birbiri ile uyumunu görmek için üretilen prototipler 3D çizimde yanlışlık yapılmasa bile hatalı çıkabiliyor. Bunun temel sebebi de kullanılan 3D yazıcının endüstriyel kalitede olmamasıdır.

Tulga atölyesinde standartları karşılayan endüstriyel kalitede sistemler kullanmaktadır. Hızlı prototipleme çıktılarımızdaki ilk farkı kumpas ile kontrol ettiğinizde göreceksiniz.

Hızlı Prototipleme Teknolojileri:

FDM (Fused Deposition Modeling): FDM, ürünün termoplastik malzemeden katman-katman oluşturulması işlemidir. Üretim tekniği ve kullandığı malzeme sebebiyle piyasadaki birçok sektörde tercih edilmektedir. Bu yöntemin en önemli özelliği, tek parçadan oluşan veya çok parçalı -birbiri ile çalışan- montaj halindeki plastik ürünlerin bir kerede üretilebilmesidir.

Sağlamlık, boyutsal kararlılık ve ısı direnci bu teknolojinin avantajlarıdır. Küçük detaylar (< 1mm) ve yüksek çözünürlük gerektiren ürünler için tercih edilmemelidir.

POLYJET: POLYJET teknolojisinin en büyük özelliği ürün çıktılarının yüksek çözünürlükte olmasıdır. Küçük detaylara sahip modellerde tercih edilmelidir. Yüksek yüzey kalitesi nedeniyle modelleme sonrası nadiren ilave işlem gerektirir. Dış ortamlarda çalışacak ürünlerde (sıcak, soğuk, nem vs. değişimlerine dayanacak parçalarda) ve uzun süre kullanımlarda tercih edilmemelidir.

3DP (3D Printing): 3DP yöntemi, havuz içinde düz bir yüzeyde bulunan model malzemesi tozlarının belirli kısımlarına bağlayıcı püskürtülmesiyle oluşturulan katmanların üst üste inşa edilmesi mantığına dayanır. Bu teknolojinin en önemli özelliği çok hızlı üretim yapılabilmesidir. Özellikle fonksiyonel kullanımın olmayacağı (birbiri ile çalışmayacak) görsel parçalarda tercih edilmelidir. Bir diğer benzersiz özelliği ise aynı anda birden farklı renklerle çalışabilmesidir. Aşırı kırılgan olması nedeniyle darbe görmesi muhtemel parçalarda ve esnek tırnaklı parçalarda tercih edilmemelidir.

SLS (Selective Laser Sintering): SLS yöntemi, düz bir yüzeyde bulunan model malzemesi parçacıklarının parça konturlarından lazer ışını geçirilerek oluşturulan katmanların üst üste inşa edilmesi mantığına dayanır. Bu teknolojinin en önemli özelliği ince duvarlarda dahi esnekliği sağlayabilmesidir. Yüksek çözünürlük ve ince duvarlı modellerde tercih edilmelidir. Bazı durumlarda parçada, üretim tekniğinden dolayı ölçüsel değişimler olabilmektedir. Üretim sonrası soğuma ve temizleme işlemleri vakit aldığından üretim süreci görece daha uzundur.