FUAR MAKETİ

Fuar maketi firmaların henüz pazara sunulmamış projelerini tanıtması amacıyla kullanılmaktadır. Pazarlama faaliyetlerine büyük ölçüde değer katar. Kimi zaman firmalar seri üretime geçmeden önce kullanıcı tepkilerini ölçmek amaçlı da gerçekçi fuar maketi yaptırabiliyorlar.

Tulga sahip olduğu farklı üretim sistemleri ve tecrübesiyle aynı proje üzerinde tüm yeteneklerini kullanabilmektedir. Özellikle fuar maketi projelerinde bu yeteneklerimizi tam olarak kullanabiliyoruz. Herhangi büyüklükteki maket, mockup ya da modelini gerçekçi görüntüde üretiyoruz. İstenildiği takdirde mekanizmayla çalışan açılır kapanır sistemli maketleri de üretebilmekteyiz.