TERSİNE MÜHENDİSLİK

Tersine Mühendislik

Tersine mühendislik disiplinini, geleneksel ürün geliştirme anlayışında tasarımdan bitmiş ürüne gidilirken, sayısallaştırma yöntemleri kullanarak son üründen tasarım aşamasına geri gidilmesi olarak açıklayabiliriz. (Ürün Geliştirme – Tümevarım, Tersine Mühendislik – Tümden gelim)

Tasarımdan ürüne doğru olan süreçleri kapsayan geleneksel mühendislik, ileriye dönük mühendislik (forward) olarak tanımlanırken, üründen tasarım aşamasına, geriye yönelen mühendislik metodolojisi ise tersine / geriye dönük mühendislik (reverse) olarak adlandırılmıştır.

Endüstride tersine mühendislik uygulamaları bazen kopyalama olarak algılansa da bu disiplini sadece üç boyutlu parça tarama olarak tanımlamak yanlış olur. Tersine mühendislikte ana amaç hedef ürünün geometrisini, uygunluğunu kontrol etmek ve çalışma prensiplerini anlamaktır.

Geometrik olarak tersine mühendislik uygulamalarında, mikrometre kumpas vb. gibi ölçü aletlerinin yeterli gelmediği durumlarda parçalar üç boyutlu ölçüm cihazlarıyla taranarak sayısallaştırılır. Tasarım bilgileri kullanılarak parça analiz edilir, geliştirilir ve hatta üretilebilir hale getirilir. Ayrıca 3 boyutlu tarayıcılar ile elde edilen tasarım ile ürün verimliliğini arttırıcı çalışmalar da yürütülebilir.

Tasarım oluşturma uygulamalarında tersine mühendislik süreci üç aşamadan oluşur.

 • 3D Sayısallaştırma (3 Boyutlu Tarama)
 • Nokta Bulutu Hazırlama (Üçgenleştirme/Mesh Optimizasyon)
 • Yüzey Oluşturma

Tersine Mühendislik Kullanım Alanları

 • Var olan ürünün performansına etki eden değişkenlerin tespit edilmesi (geometri, ölçü vb.), ilgili değişkenlerin iyileştirilmesi
 • Endüstriyel tasarım aşamasında el ile oluşturulan kil modelin bilgisayara aktarılması
 • Üretimden kalkmış nesnelerin tekrar üretilmesi ihtiyacı
 • Benzer ürünleri inceleme amaçlı yapılan karşılaştırma çalışmaları (benchmarking)
 • Nesnenin taranarak doğrudan prototip üretimi yapılması
 • Ürün, kalıp, aparat ve makine parçalarından 3D data çıkarılması
 • Dental, medikal uygulamalarda kalıp çıkarılması
 • Sanal gerçeklik uygulamalarında ortam, obje, insan taranması
 • Restorasyon çalışmalarında figür, heykel, yapı, sanat eseri vb. nesnelerin 3D tasarımlarının oluşturulması. Restorasyon öncesi 3D veriyle sonrasının karşılaştırılması
 • Seri üretim sonrası ölçüsel, boyutsal kalite kontrol uygulamaları
 • Sac metal kalıplarında üretilen parçanın geri yaylanmasının tespiti
 • Plastik enjeksiyon kalıbından çıkan ürünün ölçü ve çarpılmasının tespit edilmesi
 • Kalıp ve parçalarda zamanla oluşan aşınmanın tespiti