SERİ ÜRETİM

KALIP TASARIMI VE İMALATI

Sektörde çok fazla kalıp imalatı hizmeti veren olmasına rağmen memnun olan müşteri sayısı önemli derecede az. Bunun sebebi de konuya güncel teknolojik gelişmelere ayak uyduramayan kalıp firmaların yanlış metotlarla hareket ederek verimsiz kalıplar üretiyor olmasıdır. Müşteriler kalıp teklifleri alırken aynı parçaya ait olmasına rağmen birbiri arasında uçurum olan fiyatlarla karşılaşıyorlar. Haliyle değerlendirme aşamasında ciddi çelişkilere düşüyorlar.

Tulga, özellikle hacim kalıpçılığı alanındaki kalıp ihtiyaçlarınızı en güncel metotlarla değerlendirerek, gereksiz maliyetlerle bütçenizi sarsmadan makul ve beklentinizin üzerine çıkmayı vaat eden kalıp tasarımı ve imalatı hizmeti sunmaktadır.

Nasıl Çalışıyoruz?

Bilgisayar ortamında tüm şartları hesaplamamıza rağmen tecrübemize dayanarak bazı unsurları inisiyatif alarak yenilememiz gerekebiliyor. Kalıp imalatı ve baskı aşamasında çok sayıda değişken olduğundan her birinin atlanmadan göz önünde bulundurulması gerekir. Kalite beklentinize göre tasarım şeklini ve kullanılacak yardımcı elemanları belirliyoruz.

Kalıp tasarım aşamasında ilk olarak belirlenmesi gereken değişkenler:

  • Üretim Adedi
  • Hammadde tipi
  • Renklendirme/Masterbatch
  • Yüzey parlaklığı
  • Desenlenecek yüzeyler
  • Desen tipi ve derinliği
  • Ayrım hattı, maça ve itici izi konumu
  • Kaynak hattı izi konumu
Kalıp Tasarımı

Belirlenen kıstaslara göre kalıp çelikleri seçilir. Plastik hammaddenin çekme payına göre 3D model ölçeklenir. Belirlenmiş yolluk girişi yeri ve ayrım hattına göre kalıp ayrımı gerçekleştirilir. Üretim adedine göre kalıp gözleri oluşturulur. Ürün hammaddesine, öngörülen baskı adedine, göz sayısına, parça geometrisine, büyüklüğüne ve dolum simülasyonlarına göre yolluk tasarımı yapılır. Maça, itici yerleri ve bunların çalışma mekanizmaları belirlenir. Ürünün kalıptan sorunsuz bir şekilde çıkmasını sağlamak, parlatmayı, işlemeyi kolaylaştırmak ve aşınacak bölgeler için lokmalar tasarlanır. Akabinde soğutma sistemi dizayn edilir. Gaz atma kanallarının yerleri belirlenir. Uygun kalıp seti standartları seçilerek dişi-erkek kalıp çekirdekleri kalıp seti içine yerleştirilir.

Kalıp tasarım sürecinde kalıplanabilirlik aşamasında belirlenen olası problemler için getirilen çözümlerin tasarıma yansıtıldığından emin olunarak imalat sürecine geçilir.

Tüm tasarım faaliyetlerimizde lisanslı olarak CATIA V5 yazılımı kullanılmaktadır.

Kalıp İmalatı

En doğru kalıp tasarımını yapsanız bile doğru işleme şartlarını sağlamadığınız sürece hedeflediğiniz sonuca ulaşmanız imkansızdır. İşleme metotları, kesici uç ve takım tutucu kalitesi, operatör ve kalıpçı ustası tecrübesi ve CNC işleme merkezi bakımlarının zamanında yapılıyor olması bile hatasız bir sonuca ulaşmak için sağlanması gereken kriterlerden sadece birkaç tanesidir.

CNC işleme merkezi, dalma erozyon, tel erozyon, freze, torna ve diğer talaşlı imalat makineleri ile kalıp çekirdeklerini işleyerek kalıp imalatını yapmaktayız.

PLASTİK ENJEKSİYON BASKI

Kalıp seri üretime alınmadan önce bazı kontroller ve testler yapmaktayız. Kontroller tamamlandıktan sonra ön baskılar alınıp en doğru baskı ve ona ait optimum enjeksiyon parametrelerini kaydederek özdeş parçaların üretilebileceği bir standartı sağlamaktayız.

Seri Üretim

Bu süreçte istatiksel proses kontrolü (statistical process control) yöntemini kullanarak üretim süreci ve kalite seviyesini sabit hale getirmekteyiz. Böylece olası hatalı baskılar yani hurda üretimi kontrol altına alınırken daha da önemlisi bu hatalı baskıların seri montaj hattına karışma ihtimalini azaltıyoruz.

Kalıplamada oluşabilecek sorunlara hızlıca müdahale ederek seri üretim sürecinin mümkün olduğunca az etkilenmesini sağlayıp zaman kayıplarının önüne geçmekteyiz.

Tulga, ürün geliştirmesini kendi yaptığı projelere olduğu gibi dışarıdan gelecek tasarımlara da fason baskı hizmeti vermektedir.