TASARIM

Konseptin belirlendikten sonra uygulamaya koyulacağı ilk aşama ürün tasarımı aşamasıdır. Ürün tasarımı ergonomiyi, işlevselliği, teknik çözümleri ve gerçekçi ürün görsellerini kapsar. Endüstriyel tasarımcı ile tasarım mühendisinin birlikte ve koordineli olarak çalışmasını gerektirir.

Ergonomi:

Ergonomi temel olarak geliştirilen ürün ile kullanıcı arasındaki etkileşimdir. Ürünlerin kullanıcılar tarafından rahatlıkla kullanılabileceğinden emin olunmasını sağlar.

Böylece tasarım sırasında örneğin bir diş fırçasının elle rahat kavranabilmesi, kaymaması, ağız formuna uygun olması ya da makyaj setinin el çantasına sığabilmesi gibi kriterler göz önünde bulundurulur.

Tulga olarak tasarımlarımızı ergonomi açısından incelerken özel yazılımlar kullanabildiğimiz gibi fiziksel prototiplerle de birebir tecrübe ediyoruz.

Malzeme Seçimi:

Yapılacak ürünü meydana getiren parçalar birçok farklı malzemeden yapılabilir. Bu yüzden tasarım farklı açılardan değerlendirilip seçim yapılmalıdır.

Malzeme seçiminde amacımız kullanım koşullarına dayanabilecek, kolay üretilebilen, çevreci, kullanıcının görsel estetik beklentilerini karşılayan, şu anki ve gelecekteki eğilimlere uygun, optimum maliyetli materyallerin seçilmesidir.

Bu aşamada cevap aradığımız başlıca konular şunlardır:

 • Fiziksel dayanım beklentileri
 • Kullanıcı istekleri ve pazar trendleri
 • Üretilebilirlik, işlenebilirlik
 • Kullanım süresi
 • Çevre/Sağlık açılarından uygunluk
 • Malzeme tedarik durumu
 • Maliyet

Mekanik Tasarım:

Konsept belirleme aşamasında kağıt üzerinde veya bilgisayar ortamında oluşturulan 2D/3D taslaklar bilgisayar destekli tasarım (CAD yazılımı) ile 3 boyutlu olarak gerçek ölçülerde ve tüm detaylarıyla modellenir.

Modelleme sırasında gerektiğinde katı modelleme, gerektiğinde yüzey modelleme ya da her iki tekniği birden kullanarak istediğimiz geometriyi oluştururuz.

Ürünün A yüzeyi ya da görünen yüzeylerin modellemesinde ise süreklilik (continuity) seviyelerine (G0, G1, G2, G3) dikkat ederek kesintisiz bir geçiş sağlarız.

Diğer taraftan birbirleri ile çalışacak birçok elemandan oluşan mekanik sistemlerin montaj analizini, çalışma senaryolarını, çakışma ve dayanımlarını benzetim yöntemleriyle (simulation) kontrol edip tasarım iterasyonları yaparak kullanım şartlarına uygun çalışan mekanik sistemler geliştiririz.

Mekanik tasarım aşamasında netleştirilmesi gereken başlıklar şunlardır:

 • Üretilebilirlik, üretim yöntemi
 • Ölçüler, toleranslar
 • Malzeme
 • Ağırlık
 • Kullanım şartları
 • Fiziksel yükler
 • Dayanım
 • Servis/Müdahale sıklığı
 • Ürün baskı adedi
 • Üretim maliyeti
 • Ambalajlama koşulları
 • Markalama ve logo yerleşimi
 • Kanuni/Ticari sınırlamalar
 • Raf ömrü/Ürün yaşam döngüsü süresi

Görselleştirme (Render):

Konsept belirleme aşamasında oluşturulan ilk konsept tasarım, mekanik tasarım sırasında farklılaşabilir. Değişen dış görünümün uygunluğu kullanıcı ya da müşteri tarafından tekrar değerlendirilmelidir.

Bunu sağlamak için prototip aşamasına geçmeden önce ortaya çıkan tasarımın renk, doku, malzeme, ışık geçirgenliği (transparency) seviyeleri ve ortam şartlarını görsel gerçekleme (rendering) yöntemi ile bilgisayar ortamına aktararak foto gerçekçi görüntüler alırız.

Bu sayede hem müşterimizin hem de kullanıcıların üzerinde nasıl bir etki yarattığını tespit eder, gerektiğinde güncellemeler yaparız.

Tasarım Doğrulama:

Tasarım detaylandırma çalışmalarının sonunda üzerinde çalışılan ürünün hem müşteri hem de Tulga tarafından uygunluğu tasarım doğrulama aşamasında netleştirilir. Böylece ileride yaşanabilecek sorunlar önlenmiş olur.