KALİTE KONTROL

Kalite Kontrol ve Ölçüm Raporu

Bu yöntemler, üretilen parçaların birbiri arasındaki farkları görmeyi veya ürünün ölçüsel doğruluğunu tespit etmeyi sağlar. Çoğunlukla, projenin başında yapılmak istenen tasarım ile seri üretimde elde edilen son ürün arasındaki ölçüsel farklılıkları görmek amacıyla gerçekleştirilen işlemlerdir.

Kalite kontrol hizmetini 3D model üzerinden ya da 2D teknik resim üzerinden vermekteyiz. 3D data üzerinden verilen kalite kontrol raporu, renk skalası ve ölçü balonları ile görsel değerlendirmeye imkân sağlayarak ölçümün hızlı ve doğru yorumlanmasına yardımcı olur.

Ayrıca, müşterilerimizin talebi doğrultusunda kendi firma antetleri ile ölçüm raporları da oluşturabilmekteyiz.

Ölçüm Raporu Örnekleri
  • 3D data – bitmiş ürün karşılaştırılması
  • Eksen merkezleri, doğrusal, dairesel, açısal ölçü doğruluğu
  • Çökme tespiti
  • Yüzey sapma haritası çıkarılması
  • Trim hatları kontrolü
  • Yüzey alanı hesaplanması
  • Et kalınlığı (Cidar) ölçümü
  • Şahit numune ölçümü (PPAP)